Välkommen till Minnamari.com!

Dessa användarvillkor beskriver reglerna för webbplatsen Minnamari.com som finns på https://minnamari.com.

Genom att använda webbplatsen samtycker du till dessa användarvillkor. Fortsätt inte att använda webbplatsen ifall du inte samtycker till villkoren.

Licens

Om inget annat anges äger Minnamari och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Minnamari.com. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från Minnamari.com för ditt eget personliga bruk under förutsättning av begränsningar som anges i dessa villkor. För icke-kommersiella ändamål kan det vara tillåtet att länka till vår webbplats eller kopiera och återpublicera innehåll från webbplatsen. Kontakta oss på info@minnamari.com för tillåtelse att länka till webbplatsen eller kopiera material.

Innehållsansvar

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som tas upp på din webbplats. Inga länkar bör visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller brottslig, eller som gör intrång, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Reservation av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkpolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att eller så eller att svara dig direkt.

Vi säkerställer inte att informationen på denna webbplats är korrekt. Vi garanterar inte dess fullständighet eller riktighet, och vi lovar inte heller att säkerställa att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Produkter

Vi gör allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färger, funktioner, specifikationer och detaljer för produkterna som finns tillgängliga på webbplatsen. Vi garanterar dock inte att färgerna, funktionerna, specifikationerna och detaljerna för produkterna kommer att vara korrekta, kompletta, tillförlitliga, aktuella eller fria från andra fel, och din elektroniska display kanske inte exakt återspeglar de faktiska färgerna och detaljerna i produkterna.

Alla produkter är beroende av tillgänglighet och vi kan inte garantera att varor finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att avbryta försäljningen när som helst av vilken anledning som helst. Priserna för alla produkter kan komma att ändras.

Köp och betalning

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du samtycker vidare till att omedelbart uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och betalkorts utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina köp och eventuella tillämpliga fraktavgifter, och du godkänner att vi debiterar din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör din beställning.

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som görs via webbplatsen. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och/eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Rättelser

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst, utan föregående meddelande.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor eller kommentarer om dessa villkor eller tjänster, vänligen kontakta oss via e-post på info@minnamari.com

Användarvillkor

Vi har antagit denna integritetspolicy, som bestämmer hur vi behandlar informationen som samlas in av Minnamari.com, som också ger skälen till varför vi måste samla in vissa personuppgifter om dig. Därför måste du läsa denna integritetspolicy innan du använder webbplatsen Minnamari.com.

Vi tar hand om dina personuppgifter och åtar oss att garantera deras konfidentialitet och säkerhet.

Personlig information vi samlar in

När du besöker Minnamari.com samlar vi automatiskt in viss information om din enhet, inklusive information om din webbläsare, IP-adress, tidszon och några av de installerade cookies på din enhet. När du surfar på webbplatsen samlar vi dessutom in information om de enskilda webbsidorna eller produkterna du tittar på, vilka webbplatser eller söktermer som hänvisade dig till webbplatsen och hur du interagerar med webbplatsen. Vi hänvisar till denna automatiskt insamlade information som "enhetsinformation". Dessutom kan vi samla in de personuppgifter du lämnar till oss (inklusive men inte begränsat till namn, efternamn, adress, betalningsinformation etc.) under registreringen för att kunna uppfylla avtalet.

Kakor

En kaka (cookie) är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsidaserver. Kakor kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Kakor är unikt tilldelade dig och kan endast läsas av en webbserver på den domän som skickade kakan till dig.

Vi kan använda kakor för att samla in, lagra och spåra information för statistiska eller marknadsföringsändamål för att driva vår webbplats. Genom att gå in på Minnamari.com samtycker du till nödvändiga kakor.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vår högsta prioritet är kunddatasäkerhet, och som sådan behandlar vi endast minimal användardata, bara så mycket som det är absolut nödvändigt för att underhålla webbplatsen. Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och upprätta statistisk information om webbplatsanvändning. Denna statistiska information är inte på annat sätt aggregerad på ett sådant sätt att den skulle identifiera en viss användare av systemet.

Minnamari.com samlar in och använder användarnas personuppgifter för följande ändamål:

  • För att behandla transaktioner. Vi kan komma att använda informationen som användarna tillhandahåller om sig själva när de gör en beställning endast för att tillhandahålla service till den beställningen. Vi delar inte denna information med externa parter utom i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten.

  • För att skicka e-post. Den e-postadress som användarna anger för beställningshantering kommer endast att användas för att skicka information och uppdateringar som rör deras beställning. Den kan också användas för att svara på deras förfrågningar och/eller andra frågor. Om användaren bestämmer sig för att anmäla sig till vår e-postlista kommer de att få e-postmeddelanden som kan innehålla nyheter, uppdateringar, relaterad produkt- eller tjänstinformation, etc. Om användaren vid något tillfälle skulle vilja avbryta prenumerationen och sluta att ta emot framtida e-postmeddelanden, inkluderar vi detaljerad information instruktioner för att avsluta prenumerationen längst ner i varje e-postmeddelande eller så kan användaren kontakta oss via vår webbplats.

Dina rättigheter

Om du är bosatt i Europa har du följande rättigheter relaterade till dina personuppgifter:

  • Rätten att bli informerad.

  • Rätten till tillgång.

  • Rätten till rättelse.

  • Rätten till radering.

  • Rätten att begränsa behandlingen.

  • Rätten till dataportabilitet.

  • Rätten att göra invändningar.

  • Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande och profilering.

Om du vill utöva denna rätt, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Utöver detta, ifall du är bosatt i Europa, poängterar vi att vi behandlar din information för att uppfylla avtal vi kan ha med dig (till exempel om du gör en beställning via webbplatsen), eller på annat sätt för att fullfölja våra legitima affärsintressen som anges ovan. Var god och observera att din information kan komma att överföras utanför Europa, inklusive Kanada och USA.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte är ansvariga för sådana andra webbplatser eller tredje parts sekretesspraxis. Vi uppmuntrar dig att vara medveten om när du lämnar vår webbplats och läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som kan samla in personlig information.

Informationssäkerhet

Vi säkrar information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi håller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering och avslöjande av personuppgifter i dess kontroll och förvar. Däremot kan ingen dataöverföring över Internet eller trådlöst nätverk garanteras vara fullständigt säker.

Juridisk information

Ifall så krävs av oss enligt lag kan vi bli tvungna att avslöja information som vi samlar in, använder eller tar emot, till exempel för att följa en stämningsansökan eller liknande juridisk process, och när vi i god tro tror att avslöjandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägerier eller svara på en begäran från myndigheter.

Kontaktinformation

Om du vill kontakta oss för mer information om denna policy eller angående någon fråga som rör individuella rättigheter och din personliga information, kan du skicka ett e-postmeddelande till info@minnamari.com.

Integritetspolicy